سلام به همه دوستان امروز همه مطالب گذشته سایت رو گذاشتم کنار… خیلی خستم، گیجم… میخوام دوباره شروع کنم. نمیدونم از کجا. چی بگم چی نگم… توی یه خلع هستم. میخوام دوباره بنویسم میخوام شروع کنم ولی نمیدونم از کجا […]